1 สิงหาคม 2564 ร่วมทำบุญสร้างห้องความดันลบกับสมาคม ACAT