20 ธันวาคม 2563ทำบุญที่หอผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์