9 ธันวาคม 2563 ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมจัดทำคู่มือ Chiller Plant กับทางสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยเพื่อเป็นประโยชน์กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป