18 ตุลาคม 2563 ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดกุ่มโคก สุพรรณบุรี